Estrela Gómez Viñas

Coordinadora de AGAMME (Asociación Galega contra o Maltrato a Menores).