CCOO: Pacte d’estadis de promoció docent discrimina les dones que s’acullen a reducció de jornada

CCOO: Pacte d’estadis de promoció docent discrimina les dones que s’acullen a reducció de jornada

Ahir dimarts, 10 d’octubre, la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va estimar el recurs que CCOO va presentar contra una sentència del Jutjat Social número 27 de Barcelona. Aquest recurs estima que, efectivament, una treballadora de l’escola concertada té raó quan reclama un segon estadi, que li és denegat per part del Departament d’Ensenyament al·legant que no arribava al mínim del 80% de jornada a pagament delegat com a mitjana els darrers 6 anys: aquesta treballadora no podia arribar a aquest mínim ja que tenia una reducció de jornada per cura de fill.

En la seva argumentació, el TSJC diu que, efectivament, el Pacte d’estadis de promoció docent discrimina les dones ja que són elles les que majoritàriament demanen reducció de jornada per cura de fills. Això entraria en conflicte amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Si bé la norma sobre el dret a la reducció a jornada està formulada de manera neutra, ja que s’hi poden acollir tant dones com homes, tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal de Justícia Europeu recullen que no és ajustada a dret aquella norma que, tot i ser formulada de manera neutra, perjudiqui de manera molt superior les dones respecte als homes, com és el cas.

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya instarà el Departament d’Ensenyament per tal que actuï d’ofici i apliqui aquesta sentència a totes les persones que hi poden estar afectades sense que hagin de recórrer als tribunals de justícia.

CATEGORÍAS
Comparte